NEWS

Kömür Üreticileri Derneği, Türkiye ön ismini aldı

12 Ağustos 2020 Çarşamba


Türkiye Kömür Üreticileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp Büyükyıldız, "Derneğimiz 2020 yılında 'Türkiye' ön ismini alabilmek amacıyla başvuru yaptı. Başvurumuz çok kısa sürede olumlu değerlendirilerek 'Türkiye Kömür Üreticileri Derneği' olarak tescil edildi" dedi.

Türkiye Kömür Üreticileri Derneği'nden yapılan yazılı açıklamada, derneğin ülke ekonomisi açısından stratejik öneme sahip olan kömürde yerli üreticileri bir araya getiren ilk ve tek sivil toplum kuruluşu olduğu belirtildi. Enerji arz güvenliği açısından yerli kömürlerin etkin bir şekilde kullanılması için bugüne kadar atılan olumlu adımların yanında bazı düzenlemelerin yapılması gerektiği ifade edilen açıklamada, "Bu sebeple yerli kömür üretiminin artırılmasının, üretimin önündeki engellerin ortadan kaldırılmasının, enerji ve sanayide ithal kömür kullanımının azaltılarak yerli kömürün öncelikli olarak kullanılmasının son derece önemli olduğunu düşünmekteyiz. Bu bağlamda son yıllarda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının öncülüğünde başlatılan ve bizzat Bakanlarımız tarafından her platformda önemle dile getirilen 'Milli Enerji ve Maden Politikası' söylemlerinin temel amacı da enerji arz güvenliğimizin sağlanması ve dışa bağımlı olmaksızın sürdürülebilir bir enerji politikası oluşturmaya yöneliktir" denildi.  

'50 BİN CİVARINDA İSTİHDAM SÖZ KONUSU'

Türkiye Kömür Üreticileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp Büyükyıldız, uzun vadeli planlamalar gerektiren sektörde yatırım ortamın iyileştirilmesinin en önemli beklentileri olduğunu söyleyerek, "Yaklaşık 21 milyar ton kömür rezervine sahip olan ülkemizde kömür madenciliğinde 450’ye yakın işyerinde yaklaşık 50 bin civarında bir istihdam söz konusudur. Bu potansiyel ile birlikte kömür sektörünün uzun vadeli planlamalar gerektiren dinamik bir sektör olduğu da göz önünde bulundurularak yatırım ortamın iyileştirilmesi, sürdürülebilir olması, sorunların çözüme kavuşturulması, belirsizliklerin giderilmesi, sektörün beklentilerini karşılayacak yeni maden mevzuatının oluşturulması, yerli kömürün ithal kömür karşısında desteklenmesi, Milli Enerji ve Maden Politikasının uygulamada gerçek bir karşılık bulabilmesi için bütün paydaşlarla birlikte ortak akıl yürütülerek hareket edilmesi ve yerli kömür piyasası oluşturulması en önemli beklentilerimizdir" diye konuştu.

'GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİNİ SÜREKLİ İLETMEKTEDİR'

Büyükyıldız, 'Türkiye Kömür Üreticileri Derneği'nin' ülke genelindeki bütün kömür üreticilerinin ortak sorunlarının çözebilmesi için önemli çalışmaların yaptığını kaydetti. Dernekte toplam 42 üyenin yer aldığını belirten Büyükyıldız, şunları söyledi:

"Bugüne kadar ulusal ve uluslararası düzeyde birçok etkinlik gerçekleştiren derneğimiz 2020 yılında 'Türkiye' ön ismini alabilmek amacıyla başvuru yaptı. Başvurumuz çok kısa sürede olumlu değerlendirilerek ‘Türkiye Kömür Üreticileri Derneği’ olarak tescil edildi. Yerli kömür ve milli enerji konusundaki hassasiyetlerini çok yakından bildiğimiz ve her platformda bunu önemle dile getiren Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Kalaycı’nın bu konudaki yakın ilgileri ve desteği derneğimiz üyeleri tarafından daima takdirle anılacaktır. Türkiye Kömür Üreticileri Derneği, yerli kömür üretiminin artırılması, bunun önündeki engellerin ve belirsizliklerin ortadan kaldırılması, yerli kömürden enerji üreten santrallarda ve sanayi sektöründe ithal kömür yerine öncelikli olarak yerli kömürün kullanılması, yerli kömürün rekabet gücünün artırılması konularındaki taleplerini, görüşlerini ve önerilerini ilgili devlet kurumlarına sürekli iletmektedir."  

'İTHAL KÖMÜR YERİNE YERLİ KÖMÜR TEŞVİK EDİLMELİ'

Üreticilerin üzerine düşen en önemli görevin, öncelikle iş sağlığı ve güvenliği odaklı ve çevre hassasiyetini dikkate alarak üretim yapmaları olduğunu kaydeden Büyükyıldız, "Devletimizden beklenen ise, öncelikle madencilik mevzuatının bir an önce sektörün beklentilerine cevap verecek şekilde yeniden düzenlenmesi, yatırım ve üretim maliyetlerinin dikkate alınması, kömürdeki dinamik yapının ve uzun vadeli planlamaların göz önünde bulundurulması, enerji piyasasında ve sanayide ithal kömür veya petrokok ithalatının olabildiğince azaltılması, bunun için yerli kömürün rekabetini artıracak somut düzenlemelerin yapılması veya var olan düzenlemelerin bu kriterlere göre güncellenmesidir" ifadesini kullandı.

'YERLİ KÖMÜR SANAYİSİ DESTEKLENMELİ'

Kömür üreticileri açısından önemli bir maddi destek olan 'işçilik maliyet artışlarının karşılanması' konusundaki uygulamanın yeniden yürürlüğe girmesinin memnuniyetle karşılandığını ifade eden Büyükyıldız, şunları kaydetti:

"Yerli kömür üreticilerimizin sorunlarına çözüm olan ve sektör temsilcilerinin görüşleri alınarak yapılan her düzenleme üreticilerimizi memnun etmektedir ve kuşkusuz desteklenmektedir. Ayrıca yapılan bazı düzenlemelerde devletimizin fedakârlığı da asla yadsınamaz, bunun karşılığında yerli kömür üreticilerimiz de gerçekleştireceği yüksek ve kaliteli üretimlerle üzerine düşen görevi yerine getirecek; ekonomiye sağladığı katma değeri daha da artıracaktır. Milli enerji ve maden politikalarımızın istikrarlı ve sürdürülebilir şekilde devam ettirilebilmesi için yeraltındaki kömür kaynaklarımızın kullanılmasının kaçınılmaz olduğunu, bu politikaların uygulamada gerçek bir karşılık bulabilmesi için yerli kömür piyasasının desteklenmesi gerektiğini ve yeraltındaki kömürlerimizin beklemeye asla tahammülü olmadığını belirtmek istiyorum."

Büyükyıldız ayrıca, yeni maden kanunu çalışmalarının bir süredir devam ettiğini, bu amaçla sektörün bütün bileşenlerinin zaman zaman bir araya gelerek görüşlerini sunduğunu, bu konuda ortak hareket edilmesinin memnuniyet verici olduğunu ve yeni Maden Kanunu’nun sektöre pozitif ivme kazandırmasını umduklarını ifade etti.

Haber Kaynağı: https://www.dha.com.tr/ekonomi/komur-ureticileri-dernegi-turkiyeon-ismini-aldi/haber-1785398