Entegre Yönetim Sistemi

İMBAT MADENCİLİK
ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKAMIZ

  • Müşteri odaklı bir yaklaşımla, müşteri memnuniyetini sürekli olarak izlemek ve geliştirmek,
  • Ürünlerimizde yüksek kalite, uygun maliyet, zamanında teslim koşullarını her zaman sağlamak,
  • Tüm çalışanların motivasyonunu arttırmak, kendi iş süreçlerinde yönetime katılımlarını sağlamak, takım çalışmasını desteklemek, niteliklerini artırmak için sürekli gelişim progamları düzenlemek,
  • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm yasal düzenlemelerin üzerinde, madencilik bilim ve teknolojisinin ulaştığı her türlü tedbiri alarak iş kazası ve meslek hastalıklarını önlemek,
  • Çevre ile ilgili tüm yasal ve diğer şartlara uyarak, çevre kirliliğini kaynağında önlemek,
  • Enerji ile ilgili tüm yasal ve diğer şartlara uyarak, doğal kaynak, enerji, hammadde ve malzemelerin verimli kullanılmasını sağlamak,
  • Enerji verimliliğini sürekli olarak geliştirmek,
  • Hedefler ve amaçlara ulaşmak için gerekli tüm bilgi ve kaynakları sağlamak,
  • Sektörümüzdeki teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek ve bu gelişmeleri her alanda uygulamaya almak,
  • Planlı ve sistematik yaklaşımlarla, “Yönetim Sistemleri Standartları”nın (ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, ISO 45001) şartlarını karşılamak ve iş süreçlerimizin verimliliğini sürekli olarak iyileştirmek ve geliştirmek.